Том 33 (72). № 5, 2022

Титульна сторінка

Зміст журналу

ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

Грузинова К.М.
СВІТОГЛЯДНІ ФАКТОРИ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ

Даценко О.А.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕПТУ «УСПІШНІСТЬ»

Завгородня О.В.
WEIRD-ПРОБЛЕМА В СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЇ

ПРИКЛАДНА ПСИХОЛОГІЯ. ПРОФЕСІЙНА Й ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ

Берегова Н.П., Комар Т.В., Варгата О.В., Джигун Л.М.
ВПЛИВ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ПСИХОЛОГА НА ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Большакова А.М., Віденєєв І.О.
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОСОМАТИЧНОЇ СИМПТОМАТИКИ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ

Власенко О.О.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ СПРИЙНЯТТЯ МОВЛЕННЯ В ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ

Костюкова В.В.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мороз Л.І., Сафін О.Д.
МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ СТРЕСОСТІЙКОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Соколова І.М., Шайхлісламов З.Р., Ладика М.С.
ВПЛИВ УМОВ БОЙОВИХ ДІЙ НА ПСИХОЛОГІЧНИЙ КЛІМАТ СІМ’Ї

ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

Доброскок С.С.
ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ КОМУНІКАТИВНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

Коломієць Л.І., Назаренко Ю.В.
ПСИХОЛОГІЧНІ КОРЕЛЯТИ ОСОБИСТІСНОЇ АВТОНОМІЇ ЮНАЦТВА

Кривоногова О.В., Орленко І.М., Паламарчук Д.О., Чайка М.С.
ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ І ДОДАТКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ В РАННЬОМУ ВТРУЧАННІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ

Поліщук В.М., Поліщук С.А.
ВІКОВІ КРИЗИ У ЖИТТЄВОМУ ШЛЯХУ ЛЮДИНИ: БАЗОВІ КОНЦЕПТИ

Пухно С.В., Щербак Т.І.
ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК СКЛАДОВА КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ