Том 33 (72). № 6, 2022

Титульна сторінка

Зміст журналу

ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

Даценко О.А.
ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЖИТТЄВОЇ УСПІШНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Дробот О.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МАРГІНАЛЬНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ СВІДОМОСТІ ВИПУСКНИКІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Мельничук А.Ю.
СИМПТОМИ ВИГОРАННЯ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПОЗИТИВНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ Н. ПЕЗЕШКІАНА

ПРИКЛАДНА ПСИХОЛОГІЯ. ПРОФЕСІЙНА Й ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ

Миколюк С.М.
ПСИХОЛОГІЯ ВИБОРУ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Костюченко О.В.
АСЕРТИВНІСТЬ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА РЕСУРСНІСТЬ МЕНЕДЖЕРА СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ В УСПІШНІЙ КОМУНІКАТИВНО-УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

Амплєєва О.М., Плужник А.Ю.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИВОЖНОСТІ ЯК ПЕРШОЇ ЕМОЦІЙНО-СИТУАТИВНОЇ РЕАКЦІЇ У ПЕРІОД СТУДЕНТСЬКОГО ВІКУ

Візнюк І.М.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕМПАТІЇ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Габа І.М.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Гапочка Я.О.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КОНЦЕПЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ КОМАНДИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДИТИНИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Казарова Г.М.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ТА АГРЕСІЇ У СТУДЕНТСЬКОМУ ВІЦІ

Надвинична Т.Л., Шаюк О.Я.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ЗВО

Скрипник Н.Г.
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Чухрій І.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕМОЦІЙНОЇ ЧУЙНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ; ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Сидоркіна М.Ю.
ТЕХНОЛОГІЯ АКТУАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ ТА МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Astremska I.V., Myza I.O.
CHARACTERISTICS OF PARENTAL BURNOUT IN FAMILIES RAISING ADOLESCENTS AND METHODS OF ITS PREVENTION