Вчені-психологи згуртувалися. Разом ми сильніші!

У цей скрутний час ми, наукова спільнота України, повинні бути згуртованими, бо наша сила – у єдності. Саме тому фахові журнали об’єдналися, щоб забезпечити безперервність наукової діяльності. Видання «Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Психологія» безумовно підтримує цю ініціативу.

Кожен, хто опублікує статтю в одному із зазначених нижче видань після 1 вересня 2022 року на загальних умовах зі сплатою публікаційного внеску, матиме можливість двічі впродовж поточного року та до кінця 2023 року безоплатно опублікувати свій доробок у наступних номерах цього самого журналу.

Наразі в період воєнного стану в Україні триває набір статей до 30 вересня лише у 3 видання з психологічних наук:

Проблеми сучасної психології;

Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права; 

Габітус.

Інформація про можливість подання статті в «Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Психологія» з’явиться на цій сторінці пізніше. Будь ласка, слідкуйте за оновленнями сторінки.