Том 31 (70). № 2, 2020

Титульна сторінка

Зміст журналу

 

Бєлавін С.П.
ФОРМУВАННЯ АСЕРТИВНОСТІ ЯК ЗАСІБ УРІВНОВАЖЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ПОЛІЕТНІЧНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ

Бєлавіна Т.І.
ПЕДАГОГІЧНА СПІЛЬНОТА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ ОРІЄНТИРІВ УЧНІВСЬКОЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ

Біла І.М.
ПСИХОЛОГІЧНА ЕКОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

Виноградова В.Є.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ

Костюченко О.В.
АППЕРЦЕПТИВНИЙ СКЛАДНИК ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ СВІТУ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ В МЕДІАПЕРЦЕПТИВНІЙ КОМУНІКАЦІЇ

Маслянікова І.В.
ПРОБЛЕМА ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ У ПСИХОЛОГІЧНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ

Османова А.М.
ПСИХОСЕМАНТИЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ СВІТОТВОРЧИХ УЯВЛЕНЬ КРИМЦІВ

Романюк Л.В., Бабич М.Я., Соловей О.Я.
КУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ ТА КРОСКУЛЬТУРНІ СПІВВІДНОШЕННЯ У СТАНОВЛЕННІ ОСОБИСТІСНИХ ЦІННОСТЕЙ І СУБ’ЄКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ

Юрченко В.І.
ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ЕТНОПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ