Том 32 (71). № 1, 2021

Титульна сторінка

Зміст журналу

 

ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

Арц О.В.
ПОНЯТТЯ СИМПТОМОКОМПЛЕКСУ ГАНДИКАПУ У ПСИХОЛОГІЇ ІНВАЛІДНОСТІ

Васюк К.М.
ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗУМИСНИХ НЕПРАВДИВИХ ВИСЛОВЛЮВАНЬ

Волков Д.С., Черних О.А.
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ТА ОСОБИСТІСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ

Мартинюк Ю.О.
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ТЕМПЕРАМЕНТУ ТА ВПОДОБАННЯМИ ЖАНРУ В ЖИВОПИСІ

Меднікова Г.І.
ОСОБЛИВОСТІ САМОСВІДОМОСТІ МОЛОДИХ МАТЕРІВ ІЗ РІЗНИМ РІВНЕМ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ

ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ

Камінська О.В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОКРАСТИНАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Казарова Г.М., Шайхлісламов З.Р.
ПСИХОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ САМОДІЯЛЬНОЇ РОЛЬОВОЇ ГРИ ПІДЛІТКІВ

Котлова Л.О., Тичина І.М., Дранківська А.П.
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ З РІЗНИМИ ЗАХИСНИМИ МЕХАНІЗМАМИ

Леонова І.М.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ ПОЧУТТЯ САМОТНОСТІ ЖІНКАМИ – ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМИ ОСОБАМИ

Нікольська А.Д.
ЗВ’ЯЗОК ПОВЕДІНКОВИХ СТРАТЕГІЙ СПОЖИВАЧІВ І СПОСОБІВ УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ ПРО КУПІВЛЮ

Окороков Р.С.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ДЕЗАДАПТАЦІЯ ТА ПЕРЕДУМОВИ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Орловська О.А.
СТЕРЕОТИПНІ ЖІНОЧІ ОБРАЗИ В СУЧАСНІЙ РЕКЛАМІ

Шинкар М.І.
ПСИХОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА

ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

Августюк М.М.
ОСНОВНІ НАУКОВО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Білозерська С.І.
ОСОБИСТІСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ У СТРУКТУРІ ОСОБИСТОСТІ ВИКЛАДАЧА

Заболоцька С.І., Заміщак М.І.
РЕАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ У СТАНОВЛЕННІ КОМПЕТЕНТНИХ ПЕДАГОГІВ

Колмикова О.О.
ТРЕНУВАННЯ ДОВГОТРИВАЛОЇ ПАМ’ЯТІ ЯК НЕОБХІДНА ВИМОГА ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ МАЙБУТНІМИ ФАХІВЦЯМИ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

Литвиненко О.О.
ПСИХОЛОГІЧНА ТИПОЛОГІЗАЦІЯ ПІДЛІТКІВ З ОГЛЯДУ НА ГЕНЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ЇХ СТАНОВЛЕННЯ

Перепелюк Т.Д., Гриньова Н.В.
ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

Петяк О.В., Руденок А.І.
ОСОБЛИВОСТІ АКТИВІЗАЦІЇ ВНУТРІШНІХ РЕСУРСІВ ДІТЕЙ У КРИЗОВИХ СТАНАХ

Разумова O.Г.
ОСОБЛИВОСТІ ДУХОВНО-ЦІННІСНОГО КОМПОНЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ Я-КОНЦЕПЦІЇ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Скрипник Н.Г.
ОСОБИСТІСНО-РЕГУЛЯТОРНИЙ КОМПОНЕНТ АДАПТАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ ІЗ РІЗНОЮ УСПІШНІСТЮ АДАПТАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ В ДИСТАНЦІЙНІЙ ФОРМІ

Терлецька Ю.М.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА МОДЕЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА

Томаржевська І.В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО МАТЕРИНСТВА В МОЛОДИХ ЖІНОК

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ; ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Кононенко С.В.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ РОЗРОБЛЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ АСПЕКТІВ РОЗВИТКУ ПРАВОСВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЮРИДИЧНОГО ПРОФІЛЮ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ