Том 32 (71). № 4, 2021

Титульна сторінка

Зміст журналу

 

ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

Абсалямова Л.М.
ЧИННИКИ УСПІШНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ОСОБИСТОСТІ З РОЗЛАДОМ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ

Дудаль Н.Н.
БИОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД В ПСИХОЛОГИИ: ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Дончев Ф.А.
ОСОБЛИВОСТІ Я-КОНЦЕПЦІЇ ТРАНСГУМАНІСТІВ, ЯКІ ВЖИВАЮТЬ ПСИХОДЕЛІЧНІ ЗАСОБИ

Дроздова М.А.
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНИХ УЯВЛЕНЬ МОЛОДІ ПРО БЛАГОПОЛУЧЧЯ НА РІЗНИХ СОЦІАЛЬНИХ РІВНЯХ

Дьоміна Г.А., Мельничук О.Б.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ПСИХОЛОГІВ-ПСИХОСОМАТОЛОГІВ

Крутолевич А.Н.
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ВОЗБУДИМОСТЬ БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ И ИХ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ

Купчишина В.Ч., Білецька Т.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ОСОБИСТІСНОЇ АМБІВАЛЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ

Леонова І.М.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЖІНОК ІЗ РІЗНИХ СОЦІАЛЬНИХ ГРУП

Орловська О.А.
ПРОБЛЕМА ДІЯЛЬНОСТІ В ЮРИДИЧНІЙ ПСИХОЛОГІЇ

Панченко О.А., Кабанцева А.В., Сердюк І.А.
ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ВИКЛИКИ ТУРБУЛЕНТНОГО ЧАСУ

Сазонова І.В.
ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ПІДЛІТКАМ У ПОДОЛАННІ СТРЕСУ (З ДОСВІДУ РОБОТИ)

ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

Булгакова О.Ю.
ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ СТУДЕНТІВ ДО СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ЇХНЬОЇ УЧАСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ

Докійчук М.Ю.
ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ З ПОРУШЕННЯМ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ ДО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Завгородня О.В., Мінаєнко Т.А., Депутат В.В.
ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ АДАПТАЦІЇ ПІДЛІТКА ДО СЕРЕДНЬОЇ ЛАНКИ ШКОЛИ

Московець Л.П.
СМИСЛ ЖИТТЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЛІТНЬОГО ВІКУ

Уханова А.І.
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ АМБІВАЛЕНТНОСТІ ПІДЛІТКІВ

Шевчук В.В.
ЕМОЦІЙНІ ПЕРЕЖИВАННЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ ІЗ КОМПЛЕКСНИМИ ПОРУШЕННЯМИ РОЗВИТКУ

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ; ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Бойчук С.С.
ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ У СТРУКТУРІ ОСОБИСТОСТІ ПРАЦІВНИКІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПОЛІЦІЇ

ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ ТА МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Гулько Ю.А.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ Й ЦІЛІ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОЇ РОБОТИ З БАТЬКАМИ, ЩО МАЮТЬ ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ

Кодлубовська Т.Б.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВІВ МОРАЛЬНИХ, ПСИХОЛОГІЧНИХ І ФІЗІОЛОГІЧНИХ РІВНІВ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТАНІВ ПРАВООХОРОНЦІВ