Том 32 (71). № 5, 2021

Титульна сторінка

Зміст журналу

 

ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

Даценко О.А.
УЧИНОК ЯК АКТ ЖИТТЄТВОРЧОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Жарікова С.Б.
СПЕЦИФІКА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ОСОБИСТІСНОЇ ЗРІЛОСТІ З ПРОАКТИВНИМИ КОПІНГ-СТРАТЕГІЯМИ У ЖІНОК РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП

Зозуль Т.В.
ПСИХОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКІВ СПРИЙНЯТТЯ ТІЛЕСНОСТІ ТА СЕКСУАЛЬНИХ УСТАНОВОК ЖІНОК ЯК АСПЕКТУ ФОРМУВАННЯ ЇХ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЕРОТИЧНОГО КОДУ

Калмиков Г.В., Мисан І.В., Рудківська Н.Л.
ФУНКЦІОНАЛЬНО-ЗМІСТОВЕ ПОЛЕ ЗНАЧЕНЬ ФЕНОМЕНУ «ТОЛЕРАНТНІСТЬ» У ЛЮДИНОМІРНИХ НАУКАХ

Коструба Н.С.
АПРОБАЦІЯ МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕДІАРЕЛІГІЙНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Милославська О.В., Гуляєва О.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОАКТИВНОСТІ У СТУДЕНТІВ ІЗ РІЗНИМ РІВНЕМ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я

Шашенков Д.М.
ГЕНЕЗА СПЕЦІАЛЬНОСТІ 19.00.09 – «ПСИХОЛОГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ»

ПРИКЛАДНА ПСИХОЛОГІЯ. ПРОФЕСІЙНА Й ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ

Бахвалова А.В.
ЗВ’ЯЗОК МІЖ ПРОФЕСІЙНОЮ САМООЦІНКОЮ ЖУРНАЛІСТІВ ТА ЇХ УСПІШНІСТЮ

Горбачова О.Ю., Сошина Ю.М.
ГЕНЕЗА МЕХАНІЗМІВ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ПСИХОЛОГА

Данильченко Т.В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ОСОБИСТІСНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ПСИХОЛОГІВ УВП ТА СІЗО

Левицька Л.В., Демцова М.В.
ЕМПІРИЧНЕ ВИВЧЕННЯ СФОРМОВАНОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПСИХОЛОГІВ-КОНСУЛЬТАНТІВ

Михайлов Р.В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНА-ДЗЮДОЇСТА ДО МІЖНАРОДНИХ ЗМАГАНЬ

Поліщук В.М.
ПСИХОЛОГІЯ АВТОРИТАРИЗМУ І ПРОФЕСІЙНА САМОДОСТАТНІСТЬ УЧЕНОГО (ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗРІЗ)

Садова М.А.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕСТЕТИЧНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Казарова Г.М.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК РІВНЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ШЛЮБОМ ТА ТРИВОЖНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Короход Я.Д.
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНИМИ МЕТОДАМИ

Леонова І.М.
АНАЛІЗ ОТРИМАНИХ ВЗАЄМОЗВЯЗКІВ ЗМІСТОВНОГО НАПОВНЕННЯ ЧИННИКІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ЖІНОЧУ САМОТНІСТЬ

Марчук Л.М.
ПСИХОЛОГІЧНІ НОВОУТВОРЕННЯ Й АСЕРТИВНІСТЬ У СТУДЕНТСЬКОМУ ВІЦІ

Ситнік С.В., Пивоварчик І.М.
ВИБІР ФОРМ ПОВЕДІНКИ В КОНФЛІКТІ ЗАЛЕЖНО ВІД ОБ’ЄКТИВНОСТІ ОЦІНКИ ВЛАСНОЇ УСПІШНОСТІ В МІЖОСОБИСТІСНІЙ ВЗАЄМОДІЇ

Скок А.Г., Примак Ю.В., Гопак В.О.
СОЦІАЛЬНІ УЯВЛЕННЯ ПРО СУЧАСНУ ЛЮДИНУ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

Gura T.V., Mihaylichenko V.Ye., Semke N.М.
CONTENT CHARACTERISTIC OF EMOTIONAL INTELLIGENCE FEATURES OF FUTURE LEADERS

Кормишев М.В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ УЧІННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ

Мина Ж.В., Левчук А.С.
СТВОРЕННЯ ФІРМОВОГО СТИЛЮ ЯК ОДИН ІЗ ВАЖЛИВИХ КРОКІВ ДЛЯ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ

Пляка Л.В., Герасимова О.О.
ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА УЧАСНИКАМ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Токарева Н.М.
АРХІТЕКТОНІКА ОБРАЗУ СТАРОСТІ В УЯВЛЕННІ РЕСПОНДЕНТІВ ПЕРІОДУ ДОРОСЛОСТІ

Федорова І.В.
ЗНАЧЕННЯ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Шахова О.Г., Жданова І.В., Шиліна А.А.
ҐЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ І АДАПТИВНОСТІ ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

ПСИХОЛОГІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Корнієнко О.В.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ «ПСИХОЛОГІЇ БЕЗПЕКИ»

Письменна М.С., Бондарчук С.В.
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ