Том 32 (71). № 6, 2021

Титульна сторінка

Зміст журналу

ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

Матейко Н.М.
ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ САНОГЕННОГО МИСЛЕННЯ В УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ

Рагимова К.А.
ВЗАИМОПОНИМАНИЕ КАК ОДИН ИЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ

Ющенко І.М.
ЗМІНИ У ІЄРАРХІЧНІЙ СТРУКТУРІ АКТУАЛЬНИХ СТРАХІВ МОЛОДІ У КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ СУЧАСНОГО СВІТУ

ПРИКЛАДНА ПСИХОЛОГІЯ. ПРОФЕСІЙНА Й ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ

Азаренков О.Г.
ОСОБЛИВОСТІ ВІДЧУТТЯ СТРЕС-ФАКТОРІВ КУРСАНТАМИ У СПЕЦИФІЧНИХ УМОВАХ НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ МВС УКРАЇНИ

Бевзо Г.А.
МІЖОСОБИСТІСНІ КОНФЛІКТИ У БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ

Бовдир О.С., Вельдбрехт О.О., Самкова О.М.
ПСИХОПРОФІЛАКТИКА ТА ПОДОЛАННЯ СИНДРОМУ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРЯННЯ

Гаврюшенко В.В.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОГО ПСИХОЛОГА З ГАРМОНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ ОФІЦЕРІВ У ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЯХ

Заграй Л.Д.
ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕНЕДЖЕРА

Сабадуха О.В.
МЕХАНІЗМИ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ ПСИХОЛОГІЇ КАРЛА ЮНГА ТА СУЧАСНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО ЛЮДСЬКУ СУТНІСТЬ

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Бєлавін С.П., Бєлавіна Т.І.
CОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ДЕПРИВАЦІЙНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ СИТУАЦІЇ

Паливода Л.І.
ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ «ПСИХІЧНА ТРАВМА», «ПСИХОЛОГІЧНА ТРАВМА» І «ТРАВМА ВТРАТИ» У ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРОЄКЦІЯХ

Сидоркіна М.Ю.
ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ТА КОРЕГУВАННЯ СКЛАДНИКІВ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ

ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

Виноградова В.Є., Шкуренко Н.О.
ВПЛИВ ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ НА РІВЕНЬ ТРИВОГИ У СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19

Гуменюк І.А.
ОСОБИСТІСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УЧИТЕЛІВ: ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНІ АСПЕКТИ

Гутиря М.О.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНИХ КРИЗ ФАХОВОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ; ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Пономаренко Я.С.
ЦІННОСТІ У СТРУКТУРІ ОСОБИСТОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ З РІЗНИМ РІВНЕМ ОСОБИСТІСНОЇ ЗДІЙСНЕННОСТІ

ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ ТА МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Бурлачук Л.Ф., Лисенко І.П., Завязкіна Н.В.
ВПЛИВ САМОІЗОЛЯЦІЇ НА РІВЕНЬ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ЖИТТЯМ ОСІБ ДОРОСЛОГО ВІКУ

Мартинюк І.С.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ ДО ВИВЧЕННЯ САМООЦІНКИ ВАГІТНИХ ЖІНОК