Том 33 (72). № 1, 2022

Титульна сторінка

Зміст журналу

ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

Даценко О.А.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ РЕСУРС ЯК ІНТЕГРАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИТТЄТВОРЧОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Марута О.С.
КОПІНГ-СТРАТЕГІЇ ЯК ЧИННИКИ СУБ’ЄКТИВНОГО СПРИЙНЯТТЯ ЩАСТЯ У ПАЦІЄНТІВ З ПСИХІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ

Моляко В.О., Третяк Т.М.
ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ В УСКЛАДНЕНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ УМОВАХ

Степаненко Л.В.
ХАРАКТЕРИСТИКА СТИЛІВ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ ЕМОЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ

Чайка Г.В.
ДОВІРА ЯК КЛЮЧОВИЙ КОМПОНЕНТ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я

ПРИКЛАДНА ПСИХОЛОГІЯ. ПРОФЕСІЙНА Й ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ

Гасюк М.Б., Крикун Л.В.
ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Жарікова С.Б., Богдан Н.М., Краснокутська Ю.В.
СПЕЦИФІКА ОРІЄНТАЦІЙ У ВАЖКИХ СИТУАЦІЯХ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ПРОФЕСІОГЕНЕЗУ

Лівак П.Є., Корженко І.О., Байдюк Н.В.
ПАЛІАТИВНА ДОПОМОГА ТЯЖКОХВОРИМ АБО НЕВИЛІКОВНО ХВОРИМ В ОСТАННІЙ ПЕРІОД ЖИТТЯ

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Кононенко С.В.
ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ КОМПОНЕНТІВ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ СУЧАСНИХ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Леонова І.М.
СУБ’ЄКТИВНЕ УЯВЛЕННЯ ПРИЧИН САМОТНОСТІ ЖІНКАМИ З РІЗНИХ СОЦІАЛЬНИХ ГРУП

Lukomska S.O., Doan T.
FANDOM EFFECTS ON THE PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF ITS PARTICIPANTS DURING COVID-19

Чернов Ю.О.
АНАЛІЗ ПРОВІДНИХ ТЕОРЕТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДОСЛІДЖЕННЯ МАСКУЛІННОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ЧОЛОВІКА

ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

Бакка Ю.В.
ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТІСНОЇ САМОСТІЙНОСТІ І БЕЗПОРАДНОСТІ У ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ

Власенко О.О.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН АЛЬЯНСУ МОВЛЕННЄВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Кисельов К.С.
ПСИХОЛОГІЧНА ДИНАМІКА КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Костюченко О.В., Бриль М.М.
ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ПЕРЕЖИВАННЯ СТУДЕНТАМИ ТРИВОГИ

Котлова Л.О., Весельська А.Л., Машевська Н.О.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНФЛІКТНИХ ФОРМ ПОВЕДІНКИ УЧНІВ З РІЗНИХ ТИПІВ СІМЕЙ

Мащак С.О.
ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ ВИКЛАДАЧА ПСИХОЛОГІЇ ЯК СУБ’ЄКТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мельничук С.Л.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕРЕБІГУ ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ У СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ

Олексюк В.Р., Павелко О.П.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА ПСИХОКОРЕКЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ СФЕРИ ДІТЕЙ З РАС