Том 33 (72). № 3, 2022

Титульна сторінка

Зміст журналу

ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

Бондаревич С.М., Діколь-Кобріна О.А., Крохмаль З.А.
АНАЛІЗ РОЛІ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ВІДНОШЕННЯ ДО ХВОРОБИ ОСОБИСТОСТІ У ПСИХОГЕНЕЗІ ФОРМУВАННЯ ТУБЕРКУЛЬОЗУ

Карпенко Є.В.
ЕТНІЧНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Степаненко Л.В.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ У СИТУАЦІЯХ РИЗИКУ БЕЗПЕКИ

Третяк Т.М.
ТВОРЧА МИСЛЕННЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА УМОВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

ПРИКЛАДНА ПСИХОЛОГІЯ. ПРОФЕСІЙНА Й ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ

Алєксєєва А.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ УСПІШНОСТІ В КОНТЕКСТІ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Ніколаєв Л.О., Чижма Д.М.
ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЯК КОМПОНЕНТУ ОСОБИСТІСНОЇ ЗРІЛОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Кривоногова О.В., Паламарчук Д.О., Романюк А.В., Орленко І.М.
НАДАННЯ ПОСЛУГИ РАННЬОГО ВТРУЧАННЯ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ В УКРАЇНІ

Миколюк С.М.
СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД ЯК ФОРМА СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

Берегова Н.П., Джигун Л.М., Ігумнова О.Б.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ

Дробот О.В.
ОСОБИСТІСНА ТРИВОЖНІСТЬ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ: СПЕЦИФІКА ГЕНДЕРНИХ ПРОЯВІВ

Мельничук А.Ю., Комар Т.В.
П’ЯТИКРОКОВИЙ АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ СУПЕРВІЗІЇ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ ЗАСОБАМИ ПОЗИТИВНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ Н. ПЕЗЕШКІАНА

Надвинична Т.Л., Шаюк О.Я.
СПЕЦИФІКА РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ЗВО

Нестеренко М.О.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІДЕНТИЧНОСТІ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

Скрипник Н.Г.
ЗАХИСНО-ДОЛАЮЧА ПОВЕДІНКА СТУДЕНТІВ ІЗ РІЗНОЮ УСПІШНІСТЮ АДАПТАЦІЇ ДО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Чугуєва І.Є., Мухіна Л.М.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЖОБ-ХОПЕРІВ ЯК ПРЕДСТАВНИКІВ СПЕЦИФІЧНОЇ ВІКОВОЇ ГРУПИ

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ; ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Білюченко Ю.М.
ЗАЛЕЖНІСТЬ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ У РІЗНОВІКОВИХ ГРУПАХ

Пономаренко Я.С.
КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ В КОНТЕКСТІ ЇХ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ЗДІЙСНЕННОСТІ

ПСИХОЛОГІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Уманець А.О.
ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ВПЛИВИ: ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА СПОСОБИ ПРОТИДІЇ

ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ ТА МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Вавілова А.С., Кіба С.Г.
ЗАХИСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ПРИ ПЕРЕЖИВАННІ ДЕПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ ТА ДЕРЕАЛІЗАЦІЇ

Mozgova G.P., Stavytska S.O., Stavytskyi G.A., Khanetskaya T.I.
PECULIARITIES OF DIAGNOSTICS AND IDENTIFICATION OF PSYCHOSOMATIC PATHOLOGY IN CHILDREN AND ADOLESCENTS