Том 33 (72). № 4, 2022

Титульна сторінка

Зміст журналу

ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

Даценко О.А.
ЖИТТЄСТІЙКІСТЬ ЯК РЕСУРС ОСОБИСТОСТІ

Зарецька О.О.
ІНТЕРПРЕТАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ДОРОСЛОЇ ОСОБИСТОСТІ ЯК ЧИННИК ЇЇ САМОКОНСТРУЮВАННЯ

Nasibova S.Kh.
ON THE FORMATION OF EMOTIONAL INTELLIGENCE IN PSYCHOLOGICAL SCIENCE

Третяк Т.М.
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ В ПРОЦЕСІ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ ЗА УМОВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

ПРИКЛАДНА ПСИХОЛОГІЯ. ПРОФЕСІЙНА Й ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ

Каліщук С.М.
СУБ’ЄКТИВНО-ФЕНОМЕНОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА & ПСИХОТЕХНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ВИВІЛЬНЕННЯ РЕСУРСІВ ОСОБИСТОСТІ У ПОДІЯХ ВІЙНИ

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Курова А.В.
ПСИХОЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ЯК ЕМПІРИЧНИЙ ГАРАНТ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я МОЛОДІ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Субашкевич І.Р., Рижко В.Р.
МЕДІА-АКТИВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ПІД ЧАС ВІЙНИ В УКРАЇНІ

Теймурова И.А.
ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ

Ткачишина О.Р.
ОСОБИСТІСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ

ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

Байда С.П.
ДИТЯЧІ СТРАХИ ТА НЕВРОТИЧНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ

Кучма Т.В., Кононова М.М.
СПЕЦИФІКА КОПІНГ-ПОВЕДІНКИ В СІМ’ЯХ, ЩО ВИХОВУЮТЬ ДІТЕЙ З ПСИХОФІЗИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Шепельова М.В.
КЛАСИФІКАЦІЯ ПОТРЕБ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ; ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Шумейко О.М.
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ СКЛАДОВИХ Я-КОНЦЕПЦІЇ МОЛОДОГО ПОЛІТИКА НА ВИБІР СТРАТЕГІЇ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ

ПСИХОЛОГІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Гурлєва Т.С., Журавльова Н.Ю.
ДОВІРА ДО СЕБЕ ЯК ВАЖЛИВИЙ АТРИБУТ СТРЕСОСТІЙКОСТІ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОНЯТЬ

Поліщук В.М.
ПСИХОЛОГІЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОЇ ШКОЛИ: СОЦІАЛЬНІ ВИКЛИКИ (ІСТОРИЧНИЙ РАКУРС)

Предко В.В., Сомова О.О.
ВПЛИВ ВІЙНИ НА ЗМІНУ РІВНЯ СТРЕСУ ТА СТРАТЕГІЙ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ УКРАЇНЦІВ

ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ ТА МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Sultan N.F.
CHILDREN WITH ASD AND THEIR SOCIO-PSYCHOLOGICAL ADAPTATION THROUGH THE DENVER EARLY INTERVENTION MODEL

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ

Батраченко І.Г., Панфілова Г.Б., Склянська О.В.
РОЗШИРЕННЯ ЖИТТЄВОЇ АНТИЦИПАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ЯК РЕСУРС ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ В УМОВАХ ВІЙНИ