Том 34 (73). № 2, 2023

Титульна сторінка

Зміст журналу

ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

Даценко О.А.
ПСИХОЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ЯК КРИТЕРІЙ УСПІШНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Меленчук Н.І., Синенко О.І.
АДАПТИВНІ МОЖЛИВОСТІ ОСІБ З РІЗНИМ РІВНЕМ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ

Момот М.А.
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ КОНСТРУКТИВНОГО САМОАНАЛІЗУ СУБ’ЄКТА

Слута І.Є.
КОНЦЕПТ БІОХАКІНГУ: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ

Hаsаnоvа М.F.
PERCEPTION OF INFORMATION TRANSMITTED THROUGH MEANS OF COMMUNICATION TECHNOLOGIES BY THE COMPONENT ELEMENTS

Шиліна Н.Є.
ПРОБЛЕМА ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ БІЖЕНЦІВ ТА ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ЗА УМОВ ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ СТУДЕНТІВ 5 КУРСУ

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Чорний М.М.
ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

Білозерська С.І., Мащак С.О.
ЦІННІСНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ ЯК ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

Власенко О.О.
ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ АУДІЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ ЯК ПОКАЗНИКА ПРОФЕСІЙНО-МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ

Кучма Т.В.
ЕМПІРИЧНИЙ АНАЛІЗ ФАКТОРІВ СТРЕСОСТІЙКОСТІ БАТЬКІВ ДІТЕЙ З ПСИХОФІЗИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Присяжнюк Б.В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНО-ПОЧУТТЄВОЇ СФЕРИ У ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ

Станішевська В.І.
ВПЛИВ ТРИВОЖНОСТІ НА ВИНИКНЕННЯ ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНОГО КОНФЛІКТУ У ПІДЛІТКІВ

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ; ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Березинець Т.Ю.
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Бондаренко Л.О.
ПСИХОЛОГО-ПРАВОВА ДЕОНТОЛОГІЯ ЯК ЕТИЧНА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА У ПРАВООХОРОННІЙ СИСТЕМІ

ПСИХОЛОГІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Чорна І.М.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ СТІЙКОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ, УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ЯК ФАКТОР ПРОФІЛАКТИКИ ПТСР

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ