Том 34 (73). № 3, 2023

Титульна сторінка

Зміст журналу

ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

Борисова О.О.
НАРИСИ З КАБІНЕТУ ПСИХОРЕАБІЛІТАЦІЇ ВІЙСЬКОВИХ: МЕТОДИКА «КАРТА БОЙОВОГО ДОСВІДУ»

Готич В.О.
RESILIENS, HARDINESS, ПСИХОЛОГІЧНА СТІЙКІСТЬ, ЖИТТЄСТІЙКІСТЬ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТЬ У СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Nahmatova U.A.
THE CONCEPT OF “EGO” IN PSYCHOLOGY

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Дьоміна Г.А., Сидоренко О.Б.
РОЛЬ ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА

ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

Дробот О.В.
ДЕТЕРМІНАНТИ ПРОЯВІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА МАРГІНАЛЬНОСТІ У СТУДЕНТІВ ВИПУСНИКІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Князєв В.М.
ОСОБЛИВОСТІ САМООЦІНКИ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ У ДІТЕЙ ІЗ РОЗЛАДОМ ДЕФІЦИТУ УВАГИ З ГІПЕРАКТИВНІСТЮ

Шумейко О.М.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПЕРЕБІГУ ПІДЛІТКОВОЇ ТРИВОЖНОСТІ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ; ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Богуславська В.В.
ПРЕДМЕТНЕ ПОЛЕ ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СІМ’Ї НА ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ ТА МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Mітіна С.В., Mітіна О.Л.
ПСИХОЕМОЦІЙНІ СТАНИ ВАГІТНИХ ЖІНОК В СИТУАЦІЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ