Том 34 (73). № 5, 2023

Титульна сторінка

Зміст журналу

ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

Даценко О.А.
ЖИТТЄТВОРЧІСТЬ ЯК ПРЕДИКТОР ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ

Кашпур Ю.М., Роєнко І.В.
ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ МЕХАНІЗМІВ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ З РИСАМИ ОСОБИСТОСТІ

Лозова О.М.
ПСИХОСЕМАНТИЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ КОНЦЕПТУ «ДИТИНА» В ЕТНІЧНІЙ СВІДОМОСТІ МОЛОДИХ МАТЕРІВ

ПРИКЛАДНА ПСИХОЛОГІЯ. ПРОФЕСІЙНА Й ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ

Калмиков Г.В., Ткач Т.В., Решетняк С.Ю.
КОНСУЛЬТАТИВНА ПСИХОЛОГІЯ І ПСИХОЛОГІЯ КОНСУЛЬТУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО: СТАН, ІДЕЇ І ПЕРСПЕКТИВИ

Кмін А.О., Іграмов М.Ю.
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МИРОТВОРЧОЇ ОПЕРАЦІЇ «СВОБОДА ІРАКУ»

Маркіна С.І.
СТАНОВЛЕННЯ ПСИХОЛОГІВ-КОНСУЛЬТАНТІВ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ В УМОВАХ ВОЄННИХ ПОГРОЗ (ЧАТ-КОНСУЛЬТУВАННЯ)

Третяк Т.М.
КАРУС ЯК ЗАСІБ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЖИТТЄВОВАЖЛИВИХ ЗАДАЧ В УМОВАХ ВІЙНИ

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Милославська О.В., Гуляєва О.В., Вовченко Д.
ОСОБЛИВОСТІ МАРНОВІРСТВА У ОСІБ, ЩО МАЮТЬ ТИМЧАСОВИЙ ПРИХИСТОК ЗА КОРДОНОМ

ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

Вітюк Н.Р., Никифорук А.С.
ГЕНДЕРНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КІБЕРБУЛІНГУ СЕРЕД СТАРШОКЛАСНИКІВ

Макаренко Н.М.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОГО НАВЧАННЯ СУЧАСНИХ СТУДЕНТІВ

Оксютович М.О., Сабадуха В.О.
ПСИХОТРАВМУЮЧИЙ ДОСВІД ДИТИНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПРИ ЦЬОМУ

Раєвська Я.М., Герасимчук А.В.
СИСТЕМА ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ З МАРКЕТИНГУ

Руденок А.І., Петяк О.В., Хоманець М.В.
ПРОГРАМА ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ПІДЛІТКІВ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ ТА МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Кременчуцька М.К., Акопян А.Б., Козій В.О.
ДИХАЛЬНІ ПСИХОТЕХНІКИ У РОБОТІ З РЕГУЛЯЦІЄЮ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ ІНДИВІДА

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ