Том 35 (74). № 1, 2024

Титульна сторінка

Зміст журналу

ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

Даценко О.А.
РЕСУРСНИЙ УНІВЕРСУМ У СТРУКТУРІ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ

Ющенко І.М.
РЕСУРСНІ МОЖЛИВОСТІ КОГНІТИВНОЇ СФЕРИ ЯК ЧИННИК РЕЗИЛІЄНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

ПРИКЛАДНА ПСИХОЛОГІЯ. ПРОФЕСІЙНА Й ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ

Крикун Л.В.
ОПТИМІЗАЦІЯ ЕМОЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

Низовець-Кропта О.А.
ПРОФЕСІЙНА АДАПТАЦІЯ ПСИХОЛОГА В УМОВАХ ВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ В УКРАЇНІ

Сабадаш А.М.
СПЕЦИФІКА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА АСЕРТИВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ

Скрипник Т.В., Таран О.П., Супрун Г.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ЩОДО НАДАННЯ ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ З ОПОРОЮ НА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ

Шляхта В.М.
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОЇ РЕФЛЕКСІЇ ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА НА ЯКІСТЬ НАДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ

Janicka-Panek Teresa, Kalishchuk S.M., Serhieienkova O.P.
KOMPETENCJE KLUCZOWE W UJĘCIU MIĘDZYNARODOWYM I TRENING MODEL ROZWOJU KOMPETENCJI OSOBISTYCH I SPOŁECZNYCH

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Августюк М.М.
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ: МЕТАКОГНІТИВНА ПРОЄКЦІЯ

Грубі Т.В., Купчишина В.Ч.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕТНОПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Кононенко А.О., Ходотаєв А.А.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ІНТЕРАКЦІЇ ОДНОЛІТКІВ ТА ВЗАЄМОДІЇ НА РІВНІ ІНДИВІДА НА ФОРМУВАННЯ АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ В МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Нежинська О.О.
ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ПОСТРАЖДАЛИМ ВІД РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ НА ДЕОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ

Парасєй-Гочер А.О., Шиманова О.С., Ригель О.В.
САМОАКТУАЛІЗАЦІЯ У БІЖЕНЦІВ: АНАЛІЗ ВІДНОВЛЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ЧЕРЕЗ ПРОЦЕС МІГРАЦІЇ

ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

Котвіцька А.А., Владимирова І.М., Пляка Л.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НАЦІОНАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Міщиха Л.П., Щуйко О.Я.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ ЕКЗИСТЕНЦІЙНОЇ КРИЗИ ЖІНКОЮ У ПЕРІОД РАННЬОЇ ДОРОСЛОСТІ

Парасєй-Гочер А.О.
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ САМОРЕАЛІЗАЦІЄЮ ТА ОСОБИСТІСНИМ ЗРОСТАННЯМ У ЖІНОК РІЗНИХ ВІКОВИХ КАТЕГОРІЙ

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ; ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Довгань Н.О.
ПОШУКИ ВИМІРІВ ЗГУРТОВАНОСТІ: АКАДЕМІЧНИЙ ДИСКУРС

ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ ТА МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Романенкова О.Ю.
ПСИХОГЕНЕТИКА ПРОСТОРОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЛЮДИНИ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ