Том 35 (74). № 2, 2024

Титульна сторінка

Зміст журналу

ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

Гаркавенко Н.В., Гуд Г.О., Пономаревський С.Б.
СОРОМ’ЯЗЛИВІСТЬ ЯК СКЛАДНА ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА: ВИВЧЕННЯ ВНУТРІШНІХ КОНФЛІКТІВ, СТРАТЕГІЙ ПОДОЛАННЯ ТА ВПЛИВУ НА СОЦІАЛЬНУ АДАПТАЦІЮ

Даценко О.А.
САМОРОЗВИТОК ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМ ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ

Любочкіна Г.О.
СОЦІАЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТ В СТРУКТУРІ ЗАГАЛЬНОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ: ІСТОРИКО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Чайка Г.В.
УКРАЇНСЬКИЙ ПЕРЕКЛАД МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ПРИПУЩЕНЬ Р. ЯНОВ-БУЛЬМАН

ПРИКЛАДНА ПСИХОЛОГІЯ. ПРОФЕСІЙНА Й ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ

Біла І.М.
АМПЛІФІКАЦІЯ ЩАСТЯ

Калмикова Л.О., Калмиков Г.В., Харченко Н.В.
ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ: НАУКОВІ ПОШУКИ, ПРОБЛЕМИ І МОДЕЛЮВАННЯ

Макаренко Н.М.
КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ У ПРОФІЛАКТИЦІ ЗНИЖЕННЯ КОГНІТИВНОГО РОЗВИТКУ КОРИСТУВАЧІВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ

Рибчук О.Г.
АКТИВІЗАЦІЯ РЕСУРСУ РЕЗИЛІЄНТНОСТІ ОФІЦЕРА ШЛЯХОМ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ

Рідей Н.М.
ОГЛЯД ТИПІВ КАР’ЄРНИХ ПЕРЕХОДІВ

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Маслянікова І.В.
ДО ПРОБЛЕМИ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Пріб Г.А. Бегеза Л.Є.
ПСИХОСОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД ВІДНОВЛЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

Дробот О.В., Терновий В.А.
ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Зеленін В.В.
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ САМОРОЗВИТКУ ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ ЧЕРЕЗ КОУЧИНГ

Новак А.А.
ШЛЯХ ДО СТІЙКОСТІ: ФОРМУВАННЯ ФРУСТРАЦІЙНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ У МОЛОДІ ЗАСОБАМИ ПОЗИТИВНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ

Шепельова М.В.
ДИНАМІКА ПОТРЕБ СТУДЕНТІВ У КРИЗОВИХ УМОВАХ

ПСИХОЛОГІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Гурлєва Т.С., Журавльова Н.Ю.
ВИМУШЕНЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ ВІЙНУ ЯК ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ВИБІР: ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ

Клименко І.С., Деснова І.С., Карачинський О.А.
РОЛЬ ВІЙСЬКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ

ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ ТА МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Бакурідзе Н.Г., Овсяннікова Я.О., Кердивар В.В.
ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ВІЙСЬКОВИХ: ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ СИНДРОМ ТА МЕТОДИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ

Кантарьова Н.В., Піщевська Е.В., Михальова Н.В.
АНАЛІЗ ЧИННИКІВ РИЗИКУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Мозгова Г.П.
ВПЛИВ ТРИВОЖНОСТІ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ОНКОЛОГІЧНИХ ПАЦІЄНТІВ: РОЛЬ БІОПСИХОСОЦІАЛЬНИХ ЧИННИКІВ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ