Рік заснування видання: 1918

Галузь знань: психологія

ISSN видання: 2709-3093 (Print), 2709-8796 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ: КВ №24304-14144Р від 28.12.2019 року.

Фахова реєстрація видання: внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») у галузі психологічних наук (спеціальність 053. Психологія) на підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 1471 від 26.11.2020 р. (додаток 3)

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

Мова видання: українська, англійська, польська, німецька, французька, словацька, румунська

Засновник видання: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського