Головний редактор:
Дробот Ольга Вячеславівна – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки Таврійського наукового університету імені В. І. Вернадського.

Члени редакційної колегії:
Біла Ірина Миколаївна – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського;

Бєлавін Сергій Петрович – кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Бєлавіна Тетяна Іванівна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри психології та особистісного розвитку ДЗВО "Університет менеджменту освіти";

Виноградова Вікторія Євгенівна – доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ПВНЗ "Інститут психології і підприємництва";

Добровольська Наталія Анатоліївна – доктор психологічних наук, доцент, завідувач загальновузівської кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я людини Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського;

Костіна Тетяна Олександрівна – кандидат психологічних наук, доцент;

Костюченко Олена Вікторівна - доктор психологічних наук, професор, доцент кафедри психології Київського національного університету культури і мистецтв;

Мітіна Світлана Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського;

Ронгінська Тетяна Іванівна – доктор психологічних наук, директор Інституту психології Зеленогурського університету (Польща).