Том 34 (73). № 4, 2023

Титульна сторінка

Зміст журналу

ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

Іоффе М.В.
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЖЕСТИКУЛЯЦІЇ ТА РОЛІ ЖЕСТІВ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКІВ

Яворська-Вєтрова І.В.
СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ ЯК ЧИННИК ЗАДОВОЛЕНОСТІ ЖИТТЯМ І ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ

ПРИКЛАДНА ПСИХОЛОГІЯ. ПРОФЕСІЙНА Й ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ

Кременчуцька М.К., Коваль Г.Ш., Сисенко І.С.
ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ МАНІПУЛЯТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ

Михальчук Ю.О.
ГОСТРИЙ ПЕРІОД ТРАВМИ: ПРИКЛАДИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ

Міненко О.О., Мамчур І.В.
ДИВЕРГЕНТНЕ МИСЛЕННЯ ЯК СКЛАДОВА ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСУЛЬТАНТА

Міщиха Л.П., Кобилянська Н.М.
ОСОБЛИВОСТІ КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ ТА ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ З АКЦЕНТУАЦІЄЮ ХАРАКТЕРУ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Завгородня О.В.
СПОЖИВАННЯ ЗМІ ТА ПСИХОЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ЗАГРОЗЛИВОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Левус Н.І., Максимич О.М.
УЯВЛЕННЯ УКРАЇНЦІВ ПРО СЕБЕ ТА ПРО ПОЛЯКІВ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕТНІЧНИХ СТЕРЕОТИПІВ

ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

Байда С.П.
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІМІДЖУ СУЧАСНОГО ЗДОБУВАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Большакова А.М., Віденєєв І.О.
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОКОРЕКЦІЇ ОСОБИСТІСНИХ І ПОВЕДІНКОВИХ НЕПАТОЛОГІЧНИХ ФОРМ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ

Гречановська О.В., Мегем О.М., Потапюк Л.М.
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН ТА САМООЦІНКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ

Ляховець Л.О., Острянко Т.С., Щербата В.Г.
ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ВЧИТЕЛІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ В ІНКЛЮЗИВНИХ КЛАСАХ

Mostova T.О.
EFFECTIVE STRATEGIES FOR OVERCOMING PROFESSIONAL FRUSTRATION OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN THE CONTEXT OF MODERN CHALLENGES

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ