Том 34 (73). № 6, 2023

Титульна сторінка

Зміст журналу

ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

Вольнова Л.М., Камінська А.О., Ляска О.П.
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я СУЧАСНОЇ МОЛОДІ

Даценко О.А.
ОСОБИСТІСТЬ ЯК СУБ'ЄКТ ПЕРЕЖИВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КРИЗИ

Овчаренко О.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НАСТІЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГРИ ТА МОТИВАЦІЙНОГО ЩОДЕННИКА В ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Щербак Т.І., Пухно С.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЧУТТЯ ГУМОРУ В ОСІБ З РІЗНИМ РІВНЕМ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ

ПРИКЛАДНА ПСИХОЛОГІЯ. ПРОФЕСІЙНА Й ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ

Дробот О.В., Микитенко О.Б.
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ПРАЦІВНИКА ПОЛІЦІЇ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

Коллі-Шамне А.В., Дрібас С.А., Гончаров А.В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОСВІДОМОСТІ У СТУДЕНТІВ ЮРИДИЧНОГО ТА ІСТОРИЧНОГО ПРОФІЛІВ НАВЧАННЯ

Kolomiiets L.I., Shulga G.B., Lebed I.B.
THEORETICAL AND EMPIRICAL ASPECTS OF STUDYING PROBLEMS OF PROFESSIONAL SUBJECTIVE WELL-BEING OF YOUNG SPECIALISTS

Мозгова Г.П., Руденко Л.М., Співак Л.М.
УВАГА ТА ЇЇ ПОРУШЕННЯ В КОНТЕКСТІ НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНОЇ ТА БІОСОЦІАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ: АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ

Пляка Л.В.
ШЛЯХИ РОЗВИТКУ РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ